Keberkesanan Aktiviti Amali Kursus Agroteknologi dari Persepsi Pelajar di Sekolah Menengah Teknik (SMT) di Malaysia

Cut Vera Shilvia

Abstract


Tujuan kajian adalah mengkaji proses keberkesanan kerja amali dalam kursus Agroteknologi. Kajian ini dikhususkan hanya kepada pelajar yang bercorak aliran teknikal di tiga buah Sekolah Menengah Teknik di Malaysia. Kajian ini menggunakan metodologi penelitian secara kuantitatif. Hasil Analisis data kajian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kepuasan kerja pelajar dengan saiz makmal amali. Faktor kepuasaan pelajar mampu menyumbang keberkesanan aktiviti amali. Kajian ini diharapkan mampu menambah baik pengaruh terhadap kerja amali dalam kursus Agroteknologi di masa hadapan.

Keywords


Agroteknologi, Kerja Amali, Teknikal

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22373/crc.v2i1.758

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 CIRCUITCircuit has been indexed by:

  

      

© CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro Published by Faculty of Teaching and Training, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia.

Creative Commons License
CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.